โอมะ นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก  สัพพะ สัตตานัง โอสะถะทิพพะมันตัง

               สัพะ สัตตานัง โอสะถะทิพพะมันตัง  ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ ปะภาเสสิ 

 

1.เทียนหอมเครื่องหอม                2.เทียนอบขนม  3.น้ำหอม                          
4.โคโลญจน์            5.เกลือหอม  6.น้ำอบไทย,ชนิดผง 

7.บุหงารำไปสด,แห้ง  

8.น้ำปรุง    9.ยาดมส้มโอ   
10.แป้งรำ       11.แป้งโรยตัว 12.เทียนหอม              
13.สีผึ้งทาปาก      14.ยาหม่องน้ำ    15.ยาดมโป๊ยเซียน       
16.หม่องปาล์ม    17.พิมเสนน้ำ      18.ยาหม่องขาว 
19.แป้งขัดผิว      20.แป้งหอม 21.วาเป๊ก
22.แป่ะฮวยอิ้ว 23.กวางลุ้ง 24.สบู่เหลวขมิ้น
25.แชมพูมะกรูด 26.แชมพูอัญชัน 27.น้ำยาล้างจานสูตร1
28.น้ำยาล้างจานสูตร 2 29.น้ำยาล้างจานสูตร 3 30.น้ำยาซักแห้ง สูตร1
31.น้ำยาซักแห้งสูตร 2 32.น้ำยาอัดกลีบ 33.น้ำยาปรับผ้านุม
34.ทรายหอมไล่ยุง 35.การทำโบว์กระดาษสา 36.ปาท่องโก๋
37.เคลือบรูปวิทยาศาสตร์ 38.สกัดหัวน้ำหอม 39.น้ำยาลูกโป่ง
 40.อาการโรค 41.โกฏ 5 , 7 , 9 42.พิกัดทเว,ตรี
43.พิกัดตรี2 44.พิกัดตรี3 45.พิกัดตรี4
46.พิกัดทั้ง5 47.พิกัดเบญจ,สัตตะ 48.พิกัดสัตตะ,เนาว
49.พิกัดทศ,พิเศษ 50.มหาพิกัด,ทศ 51.พิกัดกองอาโป,ปถวี
52.พิกัดตรี6 53.สาธารณสุขมูลฐาน 50.สาธารณสุขมูลฐาน2
51สรรพคุณพิกัด 52.สรรพคุณเบญจ,สัตตะ,นว,ทศ,พิเศษ 53.ยา6 รส,8 รส, 9 รส
54.ยาสามัญประจำบ้าน 55.ยาสามัญประจำบ้าน2 56.ยาสามัญประจำบ้าน3
57.ยาสามัญประจำบ้าน4 58.รสยาตามกาล,ฤดู,วัย 59.ธาตุทั้ง4
60.มหาพิกัด 61.พิกัดเบญจ,สัตตะ,ทศ 62.พิกัดตรี
63.กลอนเภสัช 64.ตัวยา 65.พิกัดย่อ

สร้างงานสร้างอาชีพ

 วิธีฆ่าชะมดเช็ดนำชะมดเช็ดเท่าหัวไม้ขีดใส่ลงในใบพลูที่พบเป็นกระทง บีบน้ำมะกรูด 1 ซีกลงไปลนเปลวเทียนชะมดเช็ดจะลอยขึ้นมาต่องเขย่าตลอดจนเดือด นำน้าที่ได้ไปใช้  

 มัส 10% คือตัวเกาะกลิ่นเป็นสารที่สกัดจากชะมดเช็ด หรือสารจากต่อมเพศของชะมด ซึ่งกลิ่นชุนมาก เมื่อผ่านกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ แล้วจะได้มัส (Musk)

1. เตาไฟฟ้า,เตาแก๊ส 2. หม้อเคลือบ ห้ามใช้หม้อพลาสติกอลูมิเนียม 3. ครกบดยา
4. ถ้วยตวง,ช้อนตวง 5. ตราชั่ง 

  

น้ำหอมมี 3 ประเภท

1.เพอร์ฟูม Perfume มีอัตราหัวน้ำหอมเข้มข้น 20% นอกนั้นเป็นน้ำและแอลกอฮอลนิยมใช้แตะตามจุดต่างๆ

ของร่างกาย เช่นซอกหูลำคอ

2.โลชัน Lotion มีอัตราเข้มข้นของหัวน้ำหอม 2-5 % นอกนั้นเป็นน้ำและแอลกอฮอล์

3.เพอร์ฟูมโคโลญจน์ Perfume Coloce มีความเข้มข้นของหัวน้ำหอม 0.5-2 % นอกนั้นเป็นน้ำและแอลกอฮอล์

น้ำมันหอมระเหย (Eessential Oil) หรือ Ethereal Oil

Eessential Oil คือสารที่ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ และ

ยังสามารถละเหยได้พบน้ำมันหอมระเหยได้จากส่วนต่างๆของพืช เช่นดอก ใบ ผล กลีบเลี้ยง

น้ำมันหอมมีสีต่างๆกันไป ตั้งแต่ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองหรือสีน้ำตาล

น้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีที่สลับ

ซับซ้อนซึ่งสารประกอบส่วนใหญ่ที่พบในน้ำมันหอมระเหย

เป็นพวก (Terpenoids)

สารประกอบที่พบในน้ำมันหอมระเหยมีหลายประเภท

1.เอสเทอร์ Esters ของ กรดเบนโซอิก (Benzoicacid)

                                   กรดอะซิติริก (acetic acid )

                                 กรดซาลิซิลิก (Salicylic acid )

                                 กรดซินนามิก (Cinnamic acid)

2.แอลกอฮอล์ (Alcohol)ลินาลูออล (Linalool)

                                  เจอรานิออล (Geranol)

                                  ซิโทรเนลอล (Citronllol)

                                  เทอร์พินิออล (Terpeniol)

                                  เมนทอล (Menthol)

3.อัลดีไฮส (Aldehydes) ซิทรัล (Cital)

                                  ซิโทรเนลลัล (Citronellal)

                                  เบนซิลดีไฮด์ (Benzaldehyde)

                                  วานิลิล (Vanillin)

                                  ซินนามัลดีไฮค์ (Cinnamaldehyde

 

    FastCounter by bCentra

 

    11/03/48 07:40:36

ICQ # 15727213