อาการโรค

พิษกาฬ            พิษที่เกิดจากการติดเชื้อ

พิษตานซาง     โรคพยาธิในเด็กมีอาการซูบซีด อ่อนเพลีย พุงโร ก้นปอด ท้องเสีย

พิษพรรดึก       อาการต่างๆที่เกิดจากการท้องพูก ถ่ายเป็นก้อนแข็ง คล้ายขี้แพะ

พิษในกระดูก  โรคกระดูกมีอาการเจ็บปวด กระดูกเปาะ ผิวหนังเป็นจ้ำผื่นอาจเป็นแผลลึกถึงกระดูกได้

ลมเป็นพิษ       มีอาการผื่นคัน หรือตุ่มหนองที่ผิวหนัง

เสมหะเป็นพิษ เสมหะเขียวเป็นก้อน หรือบิด

ล้อมตับดับพิษ ป้องกันการทำลายของตับ จากสารพิษและความร้อน

ไข้หัว               ไข้ร่วมกับผื่นหรือตุ่ม เช่นเหือดหัดอีสุกอีใส

ไข้เหนือ            มาเลเรียขึ้นสมอง

ไข้หัวลม          ไข้ที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนอากาศ เปลี่ยนฤดู

ไข้กาฬ              ไข้ที่มีตุ่ม ที่อวัยวะภายใน หรือที่ผิวหนังที่ตุ่มอาจมีสีดำ

ไข้ตรีโทษ          อาการไข้กระหายน้ำ ปวดเมื่อย เหงื่ออกมาก ซึมเบื่ออาหาร บางครั้งอาเจียนเป็นสีเหลืองปนเลือด

ไข้สันนิบาต       ไข้ที่มีอารวิงเวียนตาลาย แน่นหน้าอก เลือดกำเดาออกเกิดขึ้นร่วมกัน

 ไข้สัมประชวร   ไข้ที่เกิดจากหลายสาเหตุ มักแสดงออกที่ตา มีสีแดง เหลือง ขุ่นคล้ำ

ไข้เพื่อโลหิต        ถ่ายเหลว อาเจียนเป็นเลือด มีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง

ไข้พิษฝีกาฬ          ฝีที่เกิดขึ้นที่นิ้วมือ สีดำทำให้ปวดศรีษะ แสบร้อนมาก อาจทำให้แน่นิ่งไป

ไข้ตัวเย็นหมดสติ อาการไข้ที่มือเท้าเย็น

ไข้ทำมะลา           อาการไข้หมดสติ และตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

ไตพิการ               ระบบทางเดินปัสสาวะ มีปัสสาวะขุ่นข้น เหลืองหรือแดงมีอาการแน่นท้อง กินอาหารไม่ได้

ปัสสาวะพิการ      ปัสสาวะกะปริดกะปรอย หรือขุ่นข้น สีเหลืองเข้ม หรือมีเลือด

กระษัย                 การป่วยที่เกิดจากหลายสาเหตุ ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบซีดโลหิตจาง ปวดเมื่อย

กระษัยโลหิต       อาการมะเร็งในมดลูก รังไข่ในสตรี หรือมะเร็งปอดในบุรุษ

กล่อนลงฝัก         ลูกอัณฑะข้างหนึ่งโต มีอารปวดเสียดถ่วง

ชำรั่ว                    อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ซาง                      โรคของเด็กเล็ก มีอากสำคัญคือ เบื่ออาการซึม มีเม็ดขึ้นในปาก คอลิ้นเป็นฝ้า

ป่อง                      โรคทางเดินอาหาร มีอาการท้องเสียและอาเจียนอย่างรุนแรง

ประดง                  ผิวหนังมีผื่นคัน เป็นเม็ดขึ้นคล้ายผดคันมาก มักมีไข้ร่วมด้วย

ผิดสำแดง             กินอาหารแสลงไข้ ทำให้โรคกำเริบ

มะเร็ง                   อาการแผลเรื้อรัง เน่าลุกลาม รักษายาก

มุตกิด                   อาการปัสสาวะขุ่น เสียวมดลูก ตกขาว มีกลิ่นเหม็น ปวดกระเบ็นเหน็บ

รำมะนาด             เหงือกบวมปวดปวด

อัมพฤกษ์             ลมที่ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้