ร้านฮงฮวด 41-45 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงด์ กทม. 10100 โทร.225-0127,225-8191-9