น้ำมันกวางลุ้ง

เครื่องปรุง

1.แมนทอล                                    25 กรัม

2.การบูร                                       10 กรัม

3.ลาเวนเดอร์                                 7 cc

4.น้ำมันระกำ                                15 cc

5.น้ำมันยูคาลิปตัส                        10 cc

6.น้ำมันแก้ว                                33 cc

วิธีทำ

  นำส่วนผสมทั้งหมดใส่รวมกันในขวดปากแคบเขย่าให้เข้ากันมากที่สุด ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ จากนั้นกรองให้สะอาดด้วยกระดาษกรอง บรรจุขวดสวยๆ