น้ำยาซักแห้งลูตร 2

เครื่องปรุง

NAS.(สารช่วยทำความสะอาดขจัดคราบมัน)                                         1 กก.

2.AT40 (สารช่วยทำความสะอาดและเกิดฟอง)                                       1 กก.

3.หัวน้ำหอม                                                                                      1 ออนซ์

4.น้ำต้มสุก                                                                                        2 กก.

วิธีทำ

1.นำ NAS.กับ AT40 ใส่ภาชนะรวมกัน แล้วใช้ไม้พายคนจนเป็นเนื้อเดียวกัน

2.ใส่น้ำทีละน้อยคนจนเป็นเนื้อเดียวกันจนหมดน้ำ 2 กก.

3.เติมหัวน้ำหอม คนให้เข้ากันบรรจุลงขวด