MAIN นานาเท็คนิค นานาสาระ ลูกหลาน นานาลิงค์ E-mail

น้ำอบไทย ( ชนิดผง )

เครื่องใช้

1.โถกระเบื้องเคลือบ

2.โหลแก้วใบใหญ่

3.โกร่ง,ตะคันทวน

4.เตาถ่าน,คีมคีบถ่าย

เครื่องปรุง

1.น้ำกลั่น                            1,000 CC

2.เปลือกชลูด                         200 CC

3.ไม้จัทน์เทศ                          30 CC

4.ใบเตยหั่น                               5 ใบ

5.กำยาน                                 50 กรัม

6.น้ำตาลทรายแดง                   15 กรัม

7.น้ำมันจันทร์                           5 CC

8.ผิวมะกรูดป่น                         1 กรัม

9.เทียนอบ                               

10แป้งหินร่ำ                        150 CC

11.ชะมดเช็ด

12.พิมเสน                            30 กรัม

13.หัวน้ำหอม กลิ่นมะลิ,กุหลาบ,ลำเจียก,ดอกแก้ว,กระดังงา,ชำมะนาด,จันทน์กระพ้อ,พิกูล,ไชซินอย่างละ       5 CC

14.ดอกไม้สด มะลิ,กุหลาบ,กระดังงา,ชำมะนาด

การปรุงมี 4 ขั้นตอน

 1.ชงน้ำ

2.อบดอกไม้สด

3.อบเครื่องกำยานและเทียนอบ

4.ปรุงด้วยแป้งหินร่ำ

ขั้นที่1.นำเครื่องปรุง เปลือกชะลูด ไม้แก่นจันทน์เทศ ใบเตย ใส่ผ้าขาวบาง ลวกหรือชงน้ำกลั่นที่ต้มแล้วประมาณ 5-7 นาทีพักไว้ให้เย็น

ขั้นที่2.นำดอกไม้สดลอยบนน้ำที่ชง ควรลอยเวลาเย็นทิ้งไว้ทั้งคืน ตอนเช้ารีบช้อนดอกไม้ออก กรองด้วยผ้าขาวบาง

ขั้นที่3.นำเครื่องปรุง กำยาน น้ำตาลทรายแดง ผิวมะกรูด หัวน้ำมันจันทน์ ผสมรวมกัน เรียกว่าเครื่องอบรำ

ขั้นที่4.บดพิมเสนให้ละเอียด ใส่ชะมดเช็ด แป้งหินนวล หยอดหัวน้ำหอม ลงไป บดแป้งให้เข้ากันกับหัวน้ำหอม จนเป็นเนื้อเดียวกัน เติมน้ำอบลงบนแป้ง พอเหลวใส่ลงในโถน้ำอบ ใช้กระบวยโกรกน้ำที่ผสมแป้งลงไป คนให้เข้ากันจนดูคล้ายลักษณะเป็นเนื้อแพร