แป่ะฮวยอิ้ว

เครื่องปรุง

1.น้ำมันระกำ                                    35 cc

2.น้ำมันยูคาลิปตัส                          16.5 cc

3.แมนทอล                                       29 กรัม

4.ลาเวนเดอร์                                   7.5 cc

5.เปปเปอ์มินท์                                7.5 cc

6.การบูร                                        4.5 กรัม

7.น้ำมันแก้ว                                    2 ออนซ์

วิธีทำ

  นำส่วนผสมทั้งหมดใส่รวมกันในขวดปากแคบ เขย่าจนเข้ากันมากที่สุด ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ กรองด้วยกระดาษกรอง บรรจุใส่ขวดสวยๆ