MAIN นานาเท็คนิค นานาสาระ ลูกหลาน นานาลิงค์ E-mail

แป้งขัดผิว พอกหน้า พอกตัว

เครื่องปรุง

1.แป้งหินนวล                                                        1 ถ้วย

2.ขมิ้นชัน                                                           1/2 ถ้วย

3.ดินสอพอง                                                           1ถ้วย

4.ไพล                                                                 1/4 ถ้วย

5.ว่านนางดำสด นำไปตากแห้ง                              1/4 ถ้วย

วิธีทำ

  นำเครื่องปรุงทั้งหมดผสมร่วมกัน คนจนเข้ากันมากที่สุด

  สำหรับคนผิวแห้งให้ใช้น้ำผึ้งเป็นส่วนผสมก่อนนำไปขัดผิว พอกหน้า พอกตัว

  สำหรับคนผิวธรรมดาให้ใช้น้ำนมสด

  สำหรับคนผิวมันให้ใช้น้ำมะนาวหรือมะกรูด