MAIN นานาเท็คนิค นานาสาระ ลูกหลาน นานาลิงค์ E-mail

แป้งร่ำ

เครื่องปรุง

1.แป้งหินนวล                                            3 ถ้วยตรวง

2.น้ำอบไทย

3.น้ำลอยดอกไม้

4.ชะมดเช็ด

5.พิมเสน                                                   1 ช้อนโต๊ะ

6.หัวน้ำหอมกลิ่นที่ชอบกลิ่นละ                    5 cc

7.น้ำมันไฮซิน                                           5 cc

8.สีผสมอาหาร,สีจากธรรมชาติ

เครื่องอบร่ำ

1.กำยานป่นละเอียด                                   3 ช้อนโต๊ะ

2.ผิวมะกรูดป่น                                       1/4 ช้อนโต๊ะ

3.น้ำตาลทรายแดง                                     1 ช้อนโต๊ะ

4.น้ำตาลทรายขาว                                      1 ช้อนโต๊ะ

5.น้ำมันจันทน์                                           5 cc

วิธีทำ

  นำแป้งหินนวลไปผึ่งแดดให้หายสาป กรองกะชอนจากนั้นนำใส่โถกระเบื้องเคลือบมีฝาปิด โดยตั้งทวนไว้กลางโถ ใส่แป้งหินนวลไว้รอบทวน จากนั้นนำส่วนผสมเครื่องอบร่ำทั้งหมดผสมรวมกันในภาชนะตั้งไว้ จากนั้นนำตะคันไปเผาไฟให้ร้อนจัด คีบมาวางบนทวน ตักเครื่องปรุงที่ทำไว้ใส่ในตะกันประมาณ 1 ช้อนชา ปิดฝาโถทิ้งไว้ประมาณ 1 ช้อนชา ปิดฝาโถทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที คีบออกเปลี่ยนตะกันสลับไปเรื่อยๆ จนหมดเครื่องปรุงปิดฝาโถทิ้งไว้ 1 คืน นำพิมเสนบดให้ละเอียดผสมกับชะมดเช็ดที่ฆ่าแล้วบดรวมกัน ใส่แป้งหินนวลที่อบร่ำแล้ว บดให้เข้ากันใส่หัวน้ำหอมบดให้เข้ากับแป้ง เติมน้ำลอยดอกไม้หรือน้ำอบไทย บดผสมกับแป้งให้ละเอียด ให้เหลวพอหยอดได้ ใส่สีผสมอาหารตามชอบ จากนั้นตากใส่ถุงพลาสติกไว้มุมถุง ตัดเป็นรูเล็ก บีบลงบนใบตองหรือผ้าขาวบาง ผึ่งไว้ในร่มให้แห้งสนิท เก็บใส่โถปิดฝาอบไว้ให้หอม

 กุหลาบ,มะลิ,กระดังงา,พุทธชาด,ลำเจียก,จันทน์กระพ้อ