น้ำหอม

เครื่องปรุง

1.หัวน้ำหอมกลิ่นที่ต้องการ                                      1 ออนซ์

2.เอธิลแอลกอฮอล์ 95 %                                    100 CC

3.มัส 10 %                                                         15 CC

4.น้ำบริสุทธิ์                                                         10 CC

วิธีทำ

นำส่วนผสมในข้อ 1-3 ผสมรวมกันในขวดปากแคบ เขย่ารวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ค่อยๆเติมน้ำครั้งละ 5 CC (ใส่น้าจะขุ่นจะต้องเขย่าให้หายขุ่น)จนหมดน้ำที่เตรียมไว้เขย่าจนเป็นเนื้อเดียวกันพักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ เก็บไว้ในที่มืดและเย็น เมื่อครบ 7 วันนำมาดมกลิ่นดู กรองด้วยกระดาษกรอง แบ่งบรรจุในขวดสวยๆ

**ขวดใส่น้ำหอม ใช้แอลกอฮอลล้าง

 

**แอลกอฮอล์ ช้วยประสานน้ำกับน้ำหอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

**น้ำมันแก้วสกัดจากน้ำมันถ่านหินใส่มอสเจอไรเซอร์