พิมเสนน้ำ

เครื่องปรุง

1.พิมเสน                        3 ช้อนโต๊ะ

2.แมนทอล                     3 ช้อนโต๊ะ

3.การบูร                        1 ช้อนโต๊ะ

4.เปปเปอร์มินท์              1 ช้อนโต๊ะ

5.น้ำมันแก้ว                   3 ออนซ์

วิธีทำ

  นำพิมเสน แมนทอล การบูร และเปปเปอร์มินท์ใส่รวมกันในขวดปากแคบเขย่าจนละลายเข้ากัน จากนั้นเติมน้ำมันแก้วลงไป เขย่าจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นบรรจุใส่ขวดที่เตรียมไว้