ทรายหอมกันยุง

เครื่องปรุง

1.น้ำมันตะไคร้หอม                                    5 cc

2.ตะไคร้หอมตากแห้งหั่นผอย,สาระแหน่,ใบกระเพรา

3.ใบกระเพราตากแห้งหั่นผอย

4.ทรายละเอียดไม่มีความชื้น

5.การบูร                                                    1 ช้อนโต๊ะ

6.เอธิลแอลกอฮอล์                                       1 ออนซ์

วิธีทำ

1.นำทรายละเอียดล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้ง นำใส่ภาชนะรวมกับตะไคร้หอมตากแห้งใบกระเพราตากแห้ง

2.นำน้มมันไคร้หอมผสมกับการบูรและเอธิลแอลกอฮอล์ในขวดปากแคบเข่าให้เข้ากัน

3.นำน้ำหอมที่ได้ในข้อ2 ฉีดลงในทรายที่ทำไว้ในข้อ1 คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ภาชนะโปร่งทิ้งไว้ในมุมที่มียุงจะช้วยไล่ยุง