ตัวยาและสรรพคุณ

รากชิงชี่แก้ร้อน 

โกฎพุงปลาแก้มูกเลือด

รากสลิดแก้เบื่อเมา

ผักกาดน้ำขับปัสสาวะ

เม็ดดะพลับแก้บิด

รากมะไฟแก้พิษร้อน

เปลือกตานเสี้ยนกล่อมอาจม

หัวแห้วหมูแก้ปวดท้อง

เปลือกต้นปรูแก้จุกเสียด

ขันทองพยาบาทแก้โรคผิวหนัง

ตุ๊กต่ำแก้ปากแตก

ดอกบุนนาคบำรุงโลหิต

รากมะยมแก้ผื่นคัน

เปลือกโกงกางไข้สมาน

ใบกระทกรกแก้หวัด

หัวกระไดลิงแก้ไต

ใบหนาดแก้แน่นเสียด

เปลือกทำมังขับผายลม

ลิ้นมังกรแก้พิษงู

ลูกกรายแก้ลงท้อง

แก่นกรันเกราบำรุงธาตุ

ผลปอบิดแก้ปวดเบ่ง

แก่นประดู่เสนแก้คุดทะราด

รากครอบตลัลแก้ลมและดี

สะแกทั้ง5 ขับไส้เดือน

รากลำจวนแก้เบาหวาน

เปลือกนนทรีขับลมผาย

รากหุ่นให้แก้เหน็บชา

รากไคร้เครือแก้พิษกาฬ

ใบชาแก้กระหายน้ำ

สลัดใดแก้เสมหะโลหิต

รากกระตังใบแก้ครั่นเนื้อ

รากตับเต่าดับพิษไข้

รากโลดทนงถอนยาเบื่อ

เถาถั่วลันเตาแก้ตับทรุด

ใบกระวานขับผายลม

รากรางจืดถอนพิษยา

ลูกหมากแก้เส้นหย่อน

รากมะปรางถอนพิษสำแดง

รากต่อใส้ต่อเส้นเอ็น

หางไหลถ่ายเส้นหย่อน

รากไข่เน่าแก้ท้องร่วง

รากมะกรูดแก้ลมจุก

รากราชดัดกล่อมอาจม

รากหนามหืนแก้ไข้ระดู

เนื้อไม้มหาละลายแก้ไข้

รากเหมือดคนแก้ไข้ช้ำ

ต้นเลี่ยนแก้กุฏฐัง

ดอกคำฟอยบำรุงน้ำเหลือง

ตับไก่แก้ตาฟาง

ใบน้อยหน่าฆ่าพยาธิ

ว่านมหากาฬดับพิษร้อน

ศิลายอนแก้เส้นเอ็น

รากมะละกอแก้หนองใน

น้ำประสานดีบุกแก้ละออง

เปลือกโมกมันแก้โรคไต

แก่นสักขีบำรุงธาตุ

เถาโพกพายแก้กษัย

เม็ดมะม่วงแก้ท้องร่วง

ผักชีลาบำรุงธาตุ

เปลือกโกงกางแก้คลื่นเหียน

เม็ดสำลีแก้หนองใน

รากมะเฟืองถอนพิษไข้

เนื้อไม้กฤษณา)บำรุงตับปอด

รากทนดี(ตองแตก)ผลถ่าย

รากข่อยหยองขับเมือกมัน

หวายขมบำรุงน้ำดี

รากซ้องในแก้ฝีใน

คุลิกาดับพิษกาฬ

กระแตไต่ไม้แก้ไตพิการ

อีเหนียวใหญ่ฆ่าพยาธิ

รากจิงจ้อแดงแก้เสมหะลม

รากมะอึกแก้น้ำดี

รากสังกรณีแก้กระหาย

รากกำจัดขับลม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รากขัดมอญแก้พิษไข้

หัวเต่าเกลียดแก้ตับปอด

รากกรุงเขมาแก้ไข้

เถาคุคุแก้ลม

เปลือกมะขวิดแก้ธาตุ

รากกระท้อนถอนพิษไข้

กอมขมแก้ไข้จับสั่น

หญ้าพองลมดับพิษ

รากเสนียดแก้ฝีใน

ดอกพิลังกาสาฆ่าเชื้อโรค

เปลือกตะแบกแก้ลงแดง

แก้บิดเปลือกมังคุด

กำมะถันขับลมในกระดูก

เห็ดพิมานแก้ไฟลามทุ่ง

ลูกซัดแก้ท้องร่วง

น้ำปูนใสแก้อาเจียน

รากกะเพียดแก้ริดสีดวงหัว

เทียนขมแก้น้ำดี

รากช้าพลูแก้เสมหะ

รากข่อยหย็องแก้ไต

เถานาคราชแก้พิษตะขาบ

ต้นโทงเทงแก้ฝีในลำคอ

หญ้าชันกาดแก้ไตพิการ

ต้นผักเสี้ยนผีฆ่าพยาธิ

ผลผลกระเบียนแก้กลากเกลื้อน

รากพุดตานแก้ผื่นคัน

เปลือกหนามกรายกล่อมอาจม

นมผาแก้ตาฝ้า

เถาโคคลานแก้เส้นตึง

ดินถนำแก้ตาแฉะ

ใบระงับพิษแก้ไข้หัว

ข้าวเย็นเหนือแก้เบาแดง

เชือกเขาไฟแก้จุกเสียด

ผลตาเสือแก้ปวดข้อ

ใบ-ราก เล็บครุฑแก้โรคไต

รากชะอมแก้ท้องเสีย

รากหญ้าคาแก้น้ำดี

เถาเอ็นอ่อนแก้เส้นหย่อน

รากเข็มแดงแก้ตาพิการ

ใบพิมเสนแก้ไข้

ใบหม่อนต้มล้างตา

ผักขวงบำรุงน้ำดี

หญ้าหนวดปลาดุกแก้ไข้

หญ้าพองลมดับพิษร้อน

เปลือกปรูแก้ริดสีดวง

หญ้าใต้ใบแก้ไข้สั่น

ม้าแม่ก่ำชูกำลัง

หัวเต่าร้างดับพิษตับปอด

เถาวัลย์เปรียงแก่กษัย

เม็ดพริกหางถอนพิษฟก

แก่นมะหาดละลายเลือด

ยางรักซ้อนแก้ริดสีดวงลำไส้

รากหมีเหม็นแก้ปวดกล้ามเนื้อ

รากมะไฟแก้พุพอง

มะเดื่อปล้องแก้เม็ดฝี

ไส้เดือนแก้ไข้กาฬ

รากเข็มชาด(นมสวรรค์)ขับลม

รากลำไยแก้เสมหะลม

เถาจิงจ้องหลวงแก้บวม

เนื้อไม้มะหาดแก้แน่น

รากพญาไก่เถื่อนแก้ไข้ช้ำ

รากหัสคุณไทยขับเลือดหนอง

ต้นผักเสี้ยนไทยแก้ฤดูเน่า

งวงตะนอด(ตาลตะโหนด)ทำให้จิตใจชื่นบาน

ใบหนุมานประสานกายปิดแผล

หญ้าฝรั่นเป็นยาหอม

ดอกพรมมิแก้โลหิตระดู

เถาพริกไทยแก้อติสาร

เถาสะค้านแก้ลมในอก

ใบอัคคีทวารแก้ขัดตามข้อ

ใบสะอาดแก้แน่น

สารส้มยาฝาดสมาน

ต้นชิงช้าชาลีแก้ไข้เหนือ

เม็ดสะบ้าลายแก้โรคผิวหนัง

โด่ไม่รู้ล้มขับน้ำมูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลือกไข่แก้ตา

ผักทอดยอดถอนพิษไข้

เม็ดกุ่ยช่ายขับพยาธิ

เปลือกหอยขมแก้ตับ

แก่นมะหาดแก้กษัย

พาดไฉนแก้โรคเรื้อน

รากมะดันแก้ฤดู

แก้โลหิตสมอดีงู

สมอไทยแก้ผายธาตุ

รากอุโลกแก้กระหายน้ำ

สะแกแสงแก้โรคกลาก

รากมะกรูดแก้ลม

เถากวางดูถูกแก้ประดง

ต้นพงพางแก้ฟก

รากมะม่วงแก้ไข้

รากทุเรียนคุมธาตุ

เกสรบัวชูกำลัง

เนื้อไม้ดีหมีแก้ร้อน

ใบมะระยาระบาย

เหง้าไพลแก้กำเดา

รากอังกาบฟอกโลหิต

เบนขอ แก่น ใบ แก้เส้นเอ็น

รากผักหวานแก้ไข้กลับ

หัวกระดาดสมานแผล

แก่นตะเคียนแก้ไข้สำประชวน

หัวขมิ้นชันแก้ไข้เพื่อดี

ใบมะยมดับพิษไข้

บัลลังก์ศิลาห้ามเหงื่อ

เถาตำลึงแก้โรคตา

เปลือกกระแจะแก้ไข้

ชะมดตัวแก้หืดไอ

ใบรากแตงหนูแก้ไข้จับ

ประดงเลือดแก้ประดง

หัวตะไคร้กอขับน้ำเบา

เปลือกสีเสียดแก้อติสาร

เม็ดมะเกลือขับตัวตืด

เปลือกจามจุรีแก้โรคปาก

ตานหม่อนแก้พิษซาง

ใบธรณีสารขับลมในลำไส้

รากมะคำไก่แก้กษัย

รากจำปาขับเลือดเน่า

จุนสีกัดหัวหูด

รากมะไฟแก้ไตขัด

หูปลาช้อนแก้เม็ดผื่น

หญ้างวงช้างแก้กษัย

เถาแสลงพันกระจายเลือด

ดอกผักปลั่งแก้เกลื้อน

ใบสลอดแก้ตะมอย

รากไคร้เครือแก้พิษไข้

ใบบัวบกแก้เมื้อล้า

เปลือกคงคาเดือดเจริญอาหาร

หางไหลถ่ายเส้นอ่อน

รากมะเขือขับเสมหะ

น้ำประสานทองแก้ริดสีดวงจมูก

เม็ดมะฮอกกะนีแก้ไข้จับสั่น

แก่นแสมสารถ่ายโลหิตสตรี

รากยอบ้านยาระบาย

แก่นลั่นทมถ่ายพิษทั้งปวง

ผักบุ้งล้อมแก้เหน็บชา

ผักคารดหัวแหวนแก้พษซาง

ยาดำขับน้ำดี

ยารงทองถ่ายน้ำเหลือง

รากอบเชยเถาบำรุงหัวใจ

ใบฆ้องสามย่านตำพอกฝี

แก่นแกแลแก้พุพอง

ผลมะขามป้อมแก้ไข้เจือลม

ใบพลูขับแก๊สในท้อง

รากเถาข้าวสารแก้โรคตา

รากกุ่มบกแก้ดานกษัย

รากพุงดอแก้ร้อนใน

รากมะแฟนถอนพิษแสลง

รากทรงบาดาลแก้สะอึก

ใบอุโลกเครือตำพอกฝ

รังนก(นางแอ่น)บำรุงกำหนัด

น้ำมูตรยาดับพิษ