วาแป๊กซ์

เครื่องปรุง

1.แมนทอล                    17.5 กรัม

2.ยูคาลิปตัส                    4.7 cc

3.ลาเวนเดอร์                   4.7 cc

4.การบูร                        1.5 กรัม

5.Linaly                       0.45 cc

6.Bornyl                       0.4 cc

7.เอธิลแอลกอฮอล์95%   70.75 cc

วิธีทำ

  นำส่วนผสมทุกอย่างใส่รวมกันในขวดปากแคบ เขย่าให้ละลายเข้ากัน  จากนั้นเก็บในที่มืดไว้ 1 สัปดาห์ นำมาดมกลิ่นดู ถ้าพอใจบรรจุใส่ขวดสวยๆ