ยาดมโป๊ยเซียน

เครื่องปรุง

1.การบูร                                15 กรัม

2.น้ำมันยูคาลิปตัส                   5 cc

3.แมนทอล                             6 กรัม

4.น้ำมันแก้ว                           2 ออนซ์

วิธีทำ

  นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในขวดปากแคบคนจนละลายเข้ากันดี จากนั้นเติมน้ำมันแก้ว 2 ออนซ์ เขย่าเข้ากันทิ้งไว้1 สัปดาห์ กรองให้สะอาดบรรจุขวดสวยๆ