ยาหม่องขาว (ตราเสือ)

เครื่องปรุง

1.แมนทอล                                   8 กรัม

2.การบูร                                     25 กรัม

3.น้ำมันยูคาลิปตัส                       13 cc

4.กานพลู                                    15 cc

5.เปปเปอร์มินท์                           16 cc

6.พาราฟิน                                    5 กรัม

7.บีแวกซ์                                     3 กรัม

8.วาสลิน                                     15 กรัม