ยาหม่องปาล์ม

เครื่องปรุง

1.พาราฟิน                        15 กรัม

2.บีแวกซ์ (ขี้ผึ้งแท้)            10 กรัม

3.วาสลิน                           30 กรัม

4.น้ำมันระกำ                     4 ช้อนโต๊ะ

5.เปปเปอร์มินท์                  2 ช้อนโต๊ะ

6.แมนทอล                      10 กรัม

7.การบูร                            5 กรัม

8.พิมเสน                           5 กรัม

9.น้ำมันยูคาลิปตัส               1 ช้อนโต๊ะ

ถ้าต้องการใส่สีใส่น้ำมันผง

วิธีทำ

  นำพ่ราฟิน บีแวกซ์ วาสลิน ใส่ภาชนะโลหะตั้งในน้ำเดือดพอละลายเข้ากันดี จากนั้นเติมน้ำมันระกำ เปปเปอร์มินท์ แมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันยูคาลอปตัส และน้ำมันเขียวลงไปคนจนเข้ากัน ถ้าต้องการสีก็ให้ใส่สีน้ำมันผง จากนั้นก็ตักบรรจุใส่ขวดรอจนยาหม่องเย็นแล้วจึงปิดฝา

*วาสลิน,พาราฟิน,ยูคา,พิมเสน,การบูร เพิ่มมากช้วยแก้หวัด

ถ้าต้องการให้เนื้อแข็งให้ใส่พาราฟินเผิ่ม

ไพรแก้ขัดยอก ต้มแล้วกรองเอาน้ำมันมาใช้

เคาเตอร์เพ็น=ใช้พิมเสน,การบูร,แมนทอล,น้ำมันระกำ ทำให้ร้อน